Natuurlijk sterk

Natuurlijk Sterk

Bij Vreugdenhil  – Voor al uw groen –  kweken wij onze planten op een zo natuurlijk mogelijke manier. Wij zijn gestopt met het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen en het gebruik van kunstmest.
Wij hebben nu de stap gemaakt naar een biologische kwekerij.
Hieronder worden een aantal maatregelen beschreven, die wij nemen om hier aan te voldoen.

 1. Verkorten van de nat-blad-periode.
  Door de planten op grotere afstand van elkaar te planten worden ze minder gevoelig voor schimmelziekten. Doordat de wind nu makkelijker door het gewas kan waaien, droogt het gewas sneller op en hebben de schimmels minder kans zich te ontwikkelen.
 2. Bevorderen van de bodemstructuur (opbouw van de grond) en plek creëren voor natuurlijke vijanden.
  Door cyclisch de grond één jaar te betelen met groenbemesters en bloemenmengsel wordt de voedingstoestand van de bodem dat jaar geoptimaliseerd. Dit heeft een positieve uitwerking op de daarop volgende teelt. Daarnaast kunnen natuurlijke vijanden in deze bodem voortbestaan, waardoor bijvoorbeeld een luizenplaag kan worden voorkomen.
 3. Ruimte voor onder-begroeiing voor kleine en grote vijanden tussen de planten.
  Onder-begroeiing tussen de planten zorgt voor een natuurlijke bedekking van de aarde. Dit komt het bodemleven ten goede en biedt een schuilplaats aan natuurlijke vijanden van plagen. Tevens zorgt het voor een goede dekking voor klein roofwild. Zij zorgen op deze manier weer voor een natuurlijk evenwicht tegen schadelijk wild op de kwekerij.
 4. Gebruik van natuurlijke mineralen en plantversterkers.
  Door natuurlijke mineralen en plantversterkers over het gewas te spuiten, zorg je voor een vitaler gewas. Hierdoor zijn de planten minder vatbaar voor ziekten en plagen. Wij hebben hiervoor extra paden tussen het gewas aangelegd, zodat wij het gewas beter kunnen verzorgen.
 5. Gebruik van organisch mest.
  Door organisch mest (compost) uit te strooien tussen de planten wordt de onkruidgroei vertraagd en het bodemleven gestimuleerd. Wel hebben de planten nu meer tijd nodig om zich te ontwikkelen. Het voordeel is dat organisch mest de plant minder ziektegevoelig maakt. Hierdoor kunnen wij sterkere planten leveren, dit zult u ook merken in uw eigen tuin.
 6. Mechanische onkruid bestrijding. 
  Aangezien we gebruik maken van mechanische onkruid bestrijding wordt het onkruid geschoffeld in plaats van chemisch bestreden. Dit is zeer gunstig voor het bodemleven en het heeft een positieve uitwerking op het bestrijden van schadelijke organismen in de grond.

Vreugdenhil  – Voor al uw groen – wil een positieve bijdrage leveren aan de groene Drentse samenleving. Afgelopen jaren hebben wij ons verdiept in deze manier van telen en is besloten de stap te maken naar biologische teelt.